Ενδεικτικές τιμές της Κυπριακής αγοράς

Οι τιμές που δίνονται παρακάτω είναι χαρακτηρίστηκες για την κατασκευή μιας οικίας με εμβαδό γύρω στα 250 m². Χονδρικά το κόστος σπιτιού κυμαίνεται από 1000 έως 2000 €/m². Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

   
Εκσκαφή σε μαλακό έδαφος 3,0 - 3,5 €/m³
Εκσκαφή σε ημίσκληρο έδαφος 5 -7 €/m³
Εκσκαφή σε σκληρό έδαφος 9 - 11 €/m³
Μεταφορά και απομάκρυνση εκσκαφέντων 1,5 - 3,0 €/m³
Επιχωμάτωση με crusher run (ανακύκλωσης) 8 - 10 €/m³
Επιχωμάτωση με crusher run (λατομείου) 12 €/m³
Επιχωμάτωση με χαβαροτσιάκκιλο 8 - 11 €/m³
Κοκκινόχωμα 15 - 18 €/m³
     

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

   
Φτερό πεδίλου 10 - 12 €/m
Κολώνες 25,00 €/m²
Κολώνες κυκλικές (πχ Φ50) 120 €/τεμ.
Τοιχεία 8 - 15 €/m²
Δοκοί & Σ/Δ 10 - 12 €/m
Δοκοί ψηλοί 20,00 €/m²
Πλάκες ίσιες 10 -14 €/m²
Πλάκες φάρσες/δίρικτες 16 -20 €/m²
Πλάκες τετράρικτες 30 -38 €/m²
Πλάκες ψηλές 17 -20 €/m²
Άκρο προβόλων 15-30εκ 7 €/m
     

ΜΠΕΤΟΝ

   
Σκυρόδεμα καθαριότητας C15 70 €/m³
Μπετόν πεδίλων C25 - C30 75-80 €/m³
Μπετόν κολονών C25 - C30 85-90 €/m³
Μπετόν πλακών/ δοκών C25 - C30 80-85 €/m³
Μπετόν στηθαίων οροφής & περιφράξεων 85-90 €/m³
Μπετόν πατωμάτων 10 cm (περιλαμβάνει προετοιμασία, κυλίνδρισμα, νάιλον σχάρες, μπετόν) 15,00 €/m²
Μπετόν πατωμάτων 15 cm 16,00 €/m³
     

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

   
Αγορά και επεξεργασία οπλισμού Β500C 0,72 €/kg
Αγορά και τοποθέτηση δομικού πλέγματος #Υ6 4,00 €/kg
Αγορά και τοποθέτηση δομικού πλέγματος #Υ8/20 5,00 €/kg
Αγορά και τοποθέτηση δομικού πλέγματος #Υ10 7,00 €/kg
     

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

   
α) Συνηθισμένο τούβλο:    
     Πάχους 10 cm 24,00 €/m²
     Πάχους 20 cm 30,00 €/m²
     Πάχους 25 cm 35,00 €/m²
     Πάχους 25 cm με ενδιάμεση πολυστερίνη: 10-5-10 55,00 €/m²
β) Klimalite - Δαλίκο:    
     Πάχους 10 cm 24,00 €/m²
     Πάχους 20 cm 35,00 €/m²
γ) YTONG    
     Πάχους 10 cm ( €10/μ2 αγορά υλικού + €5 γόμα + €14/μ2 εργατικά ) 33,00 €/m²
     Πάχους 20 cm( €20/μ2 αγορά υλικού + €5 γόμα ) 43,00 €/m²
     Πάχους 25 cm( €25/μ2 αγορά υλικού + €5 γόμα ) 48,00 €/m²
δ) Ανώφλια    
     Μεταλλικά τύπου gatnic 10 cm 13,50 €/m
     Μεταλλικά τύπου gatnic 20 cm 20,50 €/m
     Μεταλλικά τύπου gatnic 25 cm 25,50 €/m
     Χυτά 25x20 cm 35,00 €/m
ε) Τσιμεντόπετρα:    
     Συνήθης ( €13/μ2 αγορά υλικού + €12 εργατικά ) 25,00 €/m²
     F.F ( €15/μ2 αγορά υλικού + €20 εργατικά ) 35,00  
     

ΣΟΥΒΑΔΕΣ

   
Εσωτερικά 1ο,2ο,3ο χέρι 12 - 17 €/m²
Εξωτερικά 1ο,2ο,3ο χέρι 15 - 18 €/m²
Δυο χέρια σουβάς για επενδύσεις 12 - 15 €/m²
Πατούδες (αγορά εργολάβου & τοποθέτηση) 40 - 45 €/m
Πατούδες (μόνο τοποθέτηση) 16 -22 €/m
Ίνες στο σουβά & SBR   + 1,50 €/m²
Δυο χέρια superplast 8 - 10 €/m²
Μεταλλικές προστατευτικές γωνιές    
Πλέγματα σουβά εις ενώσεις μπετόν με τοιχοποιία    
     

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

   
Πολυθίνη 1,80 �����/m²
3 χέρια φλινκοουτ 4,00 €/m²
3 χερια benacote βούρτσας 12,00 €/m²
Μεμβράνη πολυαιθυλενίου τύπου αυγουλιέρας-fonaline 3,50 €/m²
Τριγωνικο ιλετο 4,00 €/m
Ασφαλτ τάπητας 4χιλ με επάλειψη 9,00 €/m²
Μόνωση οροφής με πολυουρaιθανικό υλικό   €/m²
Μπετόν ρύσεων 7χιλ 13,00 €/m²
Πολυστερίνες 50χιλ για πλάκα - roof 7,50 €/m²
Πολυστερίνες 40χιλ για πλάκα - roof 6,50 €/m²
Πολυστερίνες 30χιλ για πλάκα - roof 5,50 €/m²
Τσιακκίλι στρώση 100χιλ 4,00 €/m²
Γεωύφασμα 1,20 €/m²
mapei idrostop 25,00 €/m²
Υδατοαπωθητικό ff ή πέτρες 1,00 €/m²
Υδατοαπωθητικό για δάπεδα πχ. Υπογείου 1,80 €/m²
Τσιμεντοειδής μόνωση της Gevo με δίκτυ 18,00 €/m²
Ασφαλτικό γαλάκτωμα σε επιφάνειες που θα    
επιχωματωθούν (2 χέρια βουρτσας & 1 χέρι μύστρας) 9,00 €/m²
Ασημοπογιά σε οροφές 3,00 €/m²
Μόνωση με δυο στρώσεις Special Polyester 4 Χιλ 9,00 €/m²
     

ΔΑΠΕΔΑ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

   
Ελαφρομπετόν 8,00 €/m²
Σκρητ C25 75-100mm βεραντών 10,25 €/m²
Τοποθέτηση κεραμικών (οικίες) 22,00 €/m²
Τσεκκολαδούρα κεραμικό 3,50 €/m
Τοποθέτηση γρανίτη/μάρμαρο 32,00 €/m²
Τοποθέτηση πλάκες πλυντό 20,00 €/m²
Τοποθέτηση πλάκες Καρύστου 25,00 €/m²
Επένδυση τοίχων με κεραμικό 25,00 €/m²
Επένδυση σκαλιών μάρμαρο/κεραμικό 40,00 €/τεμ.
Κατώφλια (αγορά εργολάβου & τοποθέτηση) 35,00 €/τεμ.
Κατώφλια (μόνο τοποθέτηση) 18,00 €/τεμ.
Τριφτό μπετον (πχ για υπόγεια) 16,00 €/m²
Επένδυση πισινών με ψηφίδα (μόνο τοποθέτηση) 35,00 €/m²
Επένδυση τοίχων με πέτρα παραδ. (€26 αγορά +€57 τοποθέτηση) 83,00 €/m²
Επένδυση τοίχων με πέτρα πχ πλάκες Ανώγυρας (€20 αγορά + €32 τοποθέτηση) 52,00 €/m²
     

ΣΤΕΓΕΣ

   
Τετράρρικτη (περιλ. Αγορά κεραμιδιών) 80,00 €/m²
Δίρρικτη (περιλ. Αγορά κεραμιδιών) 72,00 €/m²
Μονόρρικτη (περιλ. Αγορά κεραμιδιών) 68,00 €/m²
     

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

   
Εσωτερικοί τοίχοι με DULUX (οικίες) 4,00 €/m²
Εξωτερικοί τοίχοι με DULUX (οικίες) 5,30 €/m²
Σπατουλα & πογιά ταβανιών (οικίες) 7,50 €/m²
Γραφιάτο 11,00 €/m²
Σπάτουλα&πογιά σε εξωτ. ταβάνια,στηθαία κλπ 8,50 €/m²
Πογιά σε κάγκελα 12,00 €/m
     

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ / ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

   
Σωλήνες 2" (51mm) 6,00 €/m
Σωλήνες 2,5" (63,5mm) 7,00 €/m
Σωλήνες 3" (75mm) 10,00 €/m
Σωλήνες 4" (100mm) 12,00 €/m
Σωλήνες 6" (150mm) 14,00 €/m
     

Αποχετεύσεις/Κατασκευή φρεατίων

   
ΣΑΠΑ 400,00 €/τεμ.
Σηπτική δεξαμενη 550,00 €/τεμ.
Απορροφητικός λάκκος 600,00 €/τεμ.
 - 45Χ45 85,00 €/τεμ.
 - 60Χ60 120,00 €/τεμ.
     

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

   
Τεχνίτης 15,00 €/ώρα
Εργάτης 13,00 €/ώρα
Ανειδίκευτος εργάτης 13,00 €/ώρα
Κτίστες 16,00 €/ώρα
Σιδεράδες 16,00 €/ώρα
Σουβατζήδες 15,00 €/ώρα
Υδραυλικοί 14,00 €/ώρα
Καθαρήστρια 12,00 €/ώρα
Μηχανοδηγοί 16,00 €/ώρα
Ξυλουργοί 14,00 €/ώρα
Ελαιοχρωματιστές 14,00 €/ώρα
Ηλεκτρολόγοι 14,00 €/ώρα
Μεταλλοτεχνίτες 15,00 €/ώρα
Τοπογράφος 25,00 €/ώρα
     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

   
Kango machine χωρίς χειριστή. 3,00  
Φορτηγό 18-20 Τ με χειριστή. 45,00 €/ώρα
Εκσκαφέας CAT 950 με χειριστή. 55,00 €/ώρα
Rock breaker CAT325 με χειριστή. 50,00 €/ώρα
Δονητής 50 χιλ χωρίς χειριστή. 2,00 €/ώρα
Aνυψοτηρας 17 μ με χειριστή. 45,00 €/ώρα
Εκσκαφέας digger 4x4 χωρίς πιστόλα, με χειριστή. 25,00 €/ώρα
Εκσκαφέας digger 4x4 με πιστόλα, με χειριστή. 38,00 €/ώρα
Προσωρινά αποχωρητηρια πχ.easy-loo 110 €/μήνα